Неділя, 28.02.2021, 10:32
Вітаю Вас, Відвідувач! | Реєстрація | Вхід

Кафедра
хірургії №1
з курсом ендоскопічної
та лазерної хірургії

ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Структура, зміст та мета хірургії як навчальної дисципліни

вгору

На теперішній час вивчення навчальної дисципліни "Хірургія", як єдиної навчальної на відміну від чотирьох раніше існуючих (факультетська, госпітальна хірургії, хірургічні хвороби, дитяча хірургія), забезпечує втілення принципу наскрізності викладання, що сприяє підвищенню якості підготовки студентів. При цьому:

а) воно базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін - анатомії людини; гістології, цитології, цитології та ембріології; фізіології, патоморфології; патофізіології; клінічних дисциплін - загальної хірургії (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає масив знань студентами хірургії, у тому числі і дитячої хірургії, передбачає інтеграцію викладання з травмато­логією та ортопедією, нейрохірургією, анестезіологією та інтенсив­ною терапією, урологією, акушерством І гінекологією та іншими навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи лікування, а також іншими клінічними дисциплінами - терапією, ендокринологією, функційною діагностикою тощо та формує уміння застосовувати знання в процесі професійної діяльності на рівні лікаря загального профілю;

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики та надання медичної допомоги при певних патологічних станах клініки хірургічних захворювань.

Кредитна-модульна система передбачає ротацію модулів клінічних дисциплін.

Програму дисципліни "Хірургія" поділено на 5 модулів, які у свою чергу поділяються на 9 змістових модулів:

Модуль 1. Абдомінальна хірургія (4 курс)

Змістові модулі:

1. Ургентна абдомінальна хірургія

2. Хірургічна гастроентерологія та проктологія

Модуль 2. Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія (5 курс)

Змістові модулі:

3. Грудна, серцева, ендокринна хірургія

4. Судинна хірургія

Модуль 3. Дитяча хірургія (5 курс)

Змістові модулі:

5. Ургентна дитяча хірургія

6. Новоутворення тканин

Модуль 4. Симптоми та синдроми в хірургії (6 курс)
Змістові модулі:
7.      Загальні питання хірурги

8.      Клінічні прояви хірургічних хвороб

Модуль 5. Вади розвитку у дітей (6 курс)

Змістовний модуль:

9.      Вади розвитку у дітей

На кафедрі хірургії №1 медичного факультету №1 проводиться викладання дисципліни в обсязі модулів 2 та 4 студентам 5 та 6 курсів медичного факультету №1.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з нав­чальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни.

Практичні заняття передбачають:

·        курацію хворих;

·        дослідження хворих з хірургічною патологією;

·        дослідження функціонального стану життєво важливих органів і систем пацієнтів

·        практичне використання хірургічних методів діагностики та лікування

·        вирішення клінічних ситуаційних задач і тестів;

·        оволодіння елементами лікарської техніки на хворих, муляжах;

·        оволодіння навичками оперативної техніки під час оперативних втручань та роботу у перев'язувальній.

Засвоєння   теми   (поточний   контроль)   контролюється   на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях, а теоретична частина – в ході перевідного іспиту. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни навчальним планом передбачено термін для перескладання.

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення хірургії - засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

Конкретні цілі вивчення модуля 2 „Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія”:

 

·        засвоїти   анатомофізіологічні   особливості   органів   грудної порожнини та ендокринології судинної системи;

·        трактувати   етіологію,   патогенез  та  класифікацію,   клінічну картину захворювань грудної порожнини та ендокринології, судинної системи;

·        визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та хірургічного лікування вказаних захворювань;

·        визначати принципи післяопераційного лікування та реабілітації хворих з патологією судин, ендокринних органів, та грудної порожнини;

·        засвоїти фактори ризику виникнення ускладнень;

·        трактувати результати лабораторного та інструментального дослідження;

·        демонструвати володіння морально-деонтологічними принци­пами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії;

·        здійснювати прогноз життя та працездатності при вказаних хірургічних захворюваннях;

·        трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики хірургічних захворювань судин, ендокринних органів та грудної порожнини;

·        демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб;

·        надавати невідкладну медичну допомогу при ургентних хірургічних захворюваннях органів грудної порожнини та магістральних судин.

Конкретні цілі вивчення модуля 4 „Синдроми і симптоми в хірургії”:

·        засвоїти історію хірургії України;

·        визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань, в т.ч. травної, серцево-судинної та дихальної систем в залежності від сиптомних та синдромних особливостей їх клінічних проявів;

·        засвоїти диференціальну діагностику захворювань органів черевної порожнини, позаочеревинного простору та грудної клітки;

·        визначати і трактувати принципи післяопераційного лікування та реабілітації хворих з хірургічною патологією;

·        засвоїти та ідентифікувати сучасні методи діагностики та лікування, після­ операційного нагляду та реабілітації хірургічних захворювань;

·        засвоїти та ідентифікувати фактори ризику виникнення ускладнень у хірургічних хворих, в т.ч. при захворюваннях травної, серцево-судинної та дихальної систем;

·        трактувати результати лабораторного та інструментального дослідження у хірургічних хворих;

·        демонструвати володіння морально-деонтологічними  принци­пами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії;

·        здійснювати прогноз життя та працездатності при хірургічних захворюваннях, в т.ч.  травної, серцево-судинної та дихальної систем;

·        трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найпоширеніших хірургічних захворювань, в т.ч. травної, серцево-судинної та дихальної систем;

·        демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб;

·        надавати   невідкладну    медичну   допомогу при ургентних абдомінальних хірургічних захворюваннях, патології серцево-судинної та дихальної систем.

Забезпечення високого рівня підготовки лікаря загального профілю передбачає інтегроване викладання теоретичних та клінічних дисциплін з наскрізною програмою викладання кожного розділу хірургічної патології. Для цього на кафедрі впроваджено циклову систему викладання по основним розділам хірургії: абдомінальній, торакальній та судинній, що забезпечено відповідним кадровим потенціалом фахівців.

Теоретичне навчання тісно переплітається з практичною підготовкою студентів за рахунок високого рівня діагностичної та лікувальної спроможності клінічної бази кафедри (хірургічне, торакальне та судинне відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова), активною лікувальною роботою викладачів та їх високим професійним рівнем (більшість з них – хірурги вищої кваліфікаційної категорії).

   
RSS

Пошук

Календар

«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архів записів

Наше опитування

Яких матеріалів Ви хотіли би бачити більше?
Всего ответов: 420

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0